Flödesmätare avgörande komponent inom industribranscher

Flödesmätare till industribranschen

Många av de kemikalier som används i samhället har egenskaper som kan vara frätande eller miljöfarliga, så därför har de gått igenom noggranna mätningar för att uppnå specifika resultat och undvika en överanvändning av vissa kemikalier. Det här gör i sin tur att de kan vara dyra att köpa.

Mätningar görs med en flödesmätare som är ett verktyg som mäter och övervakar mängden vätska, ånga eller gas som strömmar genom ett rör. Vanligtvis består flödesmätare av tre delar: den primära enheten, en givare och en sändare. Givarens uppgift är att detektera vätskan som passerar genom den primära enheten. Givarens signaler kommer sedan att omvandlas till data av sändaren som kan utläsas av användare.

Vad en flödesmätare gör

Vissa flödesmätare mäter till exempel mängden vätska som flödar inuti efter en viss tid som till exempel 100 liter per minut. Andra flödesmätare brukar räkna ut den totala mängden vätska i liter som har gått genom dem.

Eftersom det finns olika typer av flödesmätare och mättekniker är det viktigt att veta vilken typ av vätska där temperatur- och tryckförhållandena ska mätas. Beroende på vilken bransch det handlar om kan egenskaperna på vätskan variera kraftigt, till exempel kan den vara ledande, viskös, frätande eller giftig. Den kan även vara brandfarlig eller till och med explosiv. Vidare kan det bestå av en blandning av flera vätskor, gaser eller partiklar. Det är dessa viktiga faktorer som avgör den bästa lösningen för flödesmätning för varje användningsområde.

Vad en flödesmätare används till

Flödesmätare används flitigt inom industribranschen för att mäta volymen eller massan för antingen vätska eller gas, beroende på användningsområde. I själva verket är flödesmätning en avgörande komponent inom industrin eftersom behovet av noggrann mätning kan kopplas till effektivitet, kvalitet, säkerhet och inte minst lönsamhet i branschen. Inom till exempel bilindustrin används flödesmätare för att bestämma flödeshastigheten för många olika vätskor som kylarvätska, motorolja, spolarvätska och transmissionsvätska.

Leave a Comment